VŠETKO PRE VAŠU ZÁHRADU – OD NÁVRHU PO REALIZÁCIU

Zaoberáme sa navrhovaním, realizáciou a údržbou okrasných záhrad, firemných pozemkov a verejnej zelene. Svoje odborné záhradnícke služby ponúkame naším zákazníkom už od roku 2003. Svoju činnosť sme začali otvorením živnosti Juraj Brezniak - PROEKO. V priebehu rokov sme rozšírili sortiment našich činností a služieb, a rozhodli sme sa založiť spoločnosť PROEKO ZÁHRADY s.r.o. Naša rodinná firma dnes ponúka všetkým potencionálnym zákazníkom kompletné riešenie ich exteriéru, od grafického návrhu, cez terénne úpravy až po realizáciu zelene a jej následnú údržbu.

Našou snahou je mať so zákazníkom vždy korektný vzťah. Preto bez osobnej obhliadky pozemku neposkytujeme telefonicky ani emailom žiadne predbežné cenové odhady ani možné orientačné ceny. Predídeme tak rôznym neskorším nedorozumeniam a nezrovnalostiam, nakoľko každá realizácia záhrady je osobitá a jedinečná; … „to čo zaplatil sused za záhradu, nemusí stáť rovnaké financie aj Vás“...

Foto
Foto
Foto

Ponúkané služby v skratke:

- grafické a finančné spracovanie návrhu záhrady
- odborné poradenstvo a konzultácie, dozorovanie prác
- kompletné realizácie okrasných záhrad na kľúč cca. do 300 m2
- zakladanie trávnikov ukladaním trávových kobercov alebo výsevom
- realizácie automatických závlahových systémov
- výsadby okrasných drevín a trvalkových záhonov
- výsadby vzrastlých, solitérnych a parkových stromov
- zhotovenie skaliek, kaskád, terás, vyvýšených záhonov
- realizácia záhradného automatického led osvetlenia
- vybudovanie záhradných jazierok a vodných prvkov
- dodávka a montáž umelých trávnikov, športových povrchov, ihrísk
- dodanie a osadenie rôznych dekoračných záhradných prvkov
- rekonštrukcie a revitalizácie starších záhrad
- celoročné odborné údržby okrasných záhrad a verejnej zelene
- záručný a pozáručný servis dodaných technológií
- stavebné práce a úpravy menšieho rozsahu
- zabezpečenie a dovoz potrebného materiálu s nákladou dopravou
- hrubé zemné a terénne úpravy so zabezpečením ťažkej mechanizácie

Cenník základných služieb:

od 20 Eur - oficiálne rozpočtovanie zákazok, spracovanie ponúk – bez grafického návrhu

od 30 Eur - odborné poradenstvo, konzultácie, obhliadky pozemkov, dozorovanie prác + dopravné náklady na pozemok zákazníka

od 40 Eur - servisný technik - závlahové systémy, led osvetlenie, jazierkové technológie + použitý materiál + dopravné náklady na pozemok zákazníka

od 50 Eur - zameranie pozemku, vytyčovacie práce, projekčná práca v teréne + použitý materiál + dopravné náklady na pozemok zákazníka

od 70 Eur - návrh automatického závlahového systému v 2D pôdoryse + súpis materiálových položiek – cena sa upresní po osobnej obhliadke záhrady, podľa veľkosti pozemku a zložitosti spracovania návrhu

od 300 Eurgrafická pracovná štúdia záhrady + príplatkové položky – cena sa upresní po osobnej obhliadke záhrady, podľa veľkosti pozemku a zložitosti spracovania návrhu

od 400 Eurgrafická štúdia záhrady s podrobnou dokumentáciou + príplatkové položky – cena sa upresní po osobnej obhliadke záhrady, podľa veľkosti pozemku a zložitosti spracovania návrhu

individuálne – kompletné realizácie záhrad „na kľúč“ – cena za dielo

individuálne – odborné údržby a iné záhradníke služby – cena za dielo

individuálne – zabezpečenie materiálových položiek, presun mechanizácie a náradia, logistické a dopravné náklady súvisiace s realizáciou

individuálne – dopravné náklady na pozemok zákazníka – nákladná doprava nad 3,5 t (externý prepravca – nakládka – zákazník - vykládka a späť)


Poznámky k službám a cenníku:

Platnosť - všetky uvedené ceny sú platné k 01.02.2024; zmena cien je vyhradená do začiatku realizácie

Daň - nie sme platcami DPH

Hodinová sadzba - pri hodinovej sadzbe za základné služby účtujeme po prvej hodine každú ďalšiu začatú polhodinu.

Cena za dielo (realizácia / údržba) sa oceňuje vždy individuálne až na základe osobnej obhliadky a konzultácie so zákazníkom s prihliadnutím na osobitné požiadavky, náročnosť plánovaných prác a potrebných materiálových položiek.

Prvá konzultácia u zákazníka na pozemku nezahŕňa projekčnú prácu ani dispozičné riešenie či možné kultivárové osadenie rastlinami. Na prvej konzultácii sa oboznámime s terénom a hlavne Vašimi požiadavkami, vieme v krátkosti odporučiť postup prác, technické a agrotechnické podmienky pre riešenie realizácie, pomenovať možné problematické prvky v záhrade, prípadne materiálové požiadavky pre následnú realizáciu a pod. Všetky ostatné a konkrétne detaily sa už potom riešia v samotnom grafickom návrhu - štúdii záhrady a počas súvisiacich konzultáciách so zákazníkom.

Vyššie uvedené ceny za grafické štúdie 300,- resp. 400,- Eur sú minimálne, základné a orientačné! Reálna cena za spracovanie 3D grafickej pracovnej štúdie sa upresní individuálne po prvej osobnej obhliadke na pozemku a pri prvej konzultácií so zákazníkom. Po vypočutí si základných požiadaviek a predstáv zákazníka ohľadom realizácie, a zistení možného dispozičnom riešenia pozemku či záhrady, už vieme cenu za spracovanie štúdie záhrady stanoviť presne. Po zohľadnení všetkých faktorov a tiež v závislosti od náročnosti spracovania grafickej štúdie, veľkosti a členitosti riešeného pozemku – určíme vopred záväznú cenu za spracovanie 3D grafickej pracovnej štúdie záhrady. Všetky prípadné možné náklady navyše budú zákazníkovi vopred oznámené a bude o nich včas informovaný.

Prezentácie grafických štúdií sa robia v rámci konzultácií so zákazníkom na počítači v 3D perspektíve a v dynamickej vizualizácii. Zákazník môže tak svoju „novú záhradu“ vidieť v reálnom priestorovom a farebnom vyobrazení.