VÁŠ TRÁVNIK OD ZEMNÝCH PRÁC AŽ PO KOSENIE...


Založíme Vám krásny hustý zelený trávnik na malých i veľkých plochách. Možnosti založenia nového trávnika sú:

A) formou pokládky už hotového – predpestovaného trávnika
B) formou výsevu s použitím sejačky na presný výsev

A) Pokládka predpestovaného trávového koberca ponúka rýchly a pekný trávnik vo Vašej záhrade na "počkanie". Hlavne pre záhrady rodinných domov, na prezentačné priestranstvá firiem a do oddychových zón záhrad odporúčame práve túto voľbu! Trávnik Vám nielen uložíme, ale i kompletne odburiníme a pripravíme pôdu na pokládku, zabezpečíme dopravu materiálu. Pre pokládku trávových kobercov používame len kvalitný materiál od slovenských pestovateľov, takže dovezený trávový koberec je pestovaný v našich pôdno-klimatických podmienkach a aj čas od vyrezania trávnika u pestovateľa po pokládku v záhrade zákazníka je tým pádom veľmi krátky. Pripravené trávnikové rolky sa prevážajú nákladnou dopravou a manipulácia snimi, či poškodenie je minimalizované vďaka paletovému uskladneniu a vykládky mechanickou rukou. V neposlednom rade veľkou výhodou je aplikácia siete proti krtom pod trávový koberec v čase realizácie. Tým výrazne obmedzíme krty a hlodavce, a z veľkej časti zabránime poškodeniu trávnika väčšieho rozsahu v budúcnosti.

travnik travnik travnik

Postupná fotodokumentácia zo založenia kobercového trávnika

travnik

Zemné práce a inštalácia závlahového systému

travnik

Detailná úprava plochy, okraje trávnika, sieť proti krtom, pokládka trávnika

travnik

Trávnatá plocha hneď po dokončení a následne po mesiaci

B) Založenie trávnika výsevom využívame hlavne pre väčšie zatrávnené plochy ako parky, ovocné sady, verejné priestranstvá a ihriská. Pre výsev používame len profesionálne kvalitné trávne zmesi. Posúdime danú lokalitu a typ pôdy a taktiež účel, pre ktorý bude trávnik určený a podľa týchto podkladov vyberáme vhodnú trávnu miešanku, ktorá bude najefektívnejšia. Všetky práce od hrubých zemných úprav cez detailnú prípravu pôdy až po výsev a následnú údržbu trávnika robíme pomocou mechanizácie na trávniky.


travnik

Pôvodný stav pozemku, terénne úpravy a zemné práce

travnik

Založenie trávnika výsevom, klíčenie trávnatej plochy

travnik

Prvé kosenie trávnika a trávnik po dvoch mesiacoch

Odborná starostlivosť o trávnik počas celej sezóny je základom úspechu pestovania zdravých, hustých a sýtozelených trávnikov, ktoré potešia každé oko záhradníka alebo návštevníka záhrady. Všetkým naším zákazníkom ponúkame odbornú starostlivosť o ich trávnik s použitím profesionálneho trávnikárskeho materiálu a mechanizácie. Aj na prvý pohľad zničená trávnatá plocha sa dá ešte zachrániť vhodným odborným zásahom. Celoročnou starostlivosťou zabezpečíme pre každý trávnik včasný, vhodný a odborný zásah. Zákazník nemusí kupovať drahé záhradné stroje, nepoškodí si trávnik prehnojením alebo zanedbaním hnojenia a hlavne ušetrí čas. Chcete mať stále hustý, zelený, zdravý trávnik bez burín so schopnosťou rýchlej regenerácie po prípadnom poškodení? O všetko sa postaráme my... Pri problémoch pestovania trávnikov Vám radi poradíme, prípadne zrealizujeme nami navrhnuté riešenie.