Firmy a organizácie - referencie

23. Atlantic Energy Slovakia spol. s.r.o. (r.2021) - výsadba zelene, údržba a servis exteriéru firmy

22. Stiano Cafe, Nové Sady (r.2020) – kompletný návrh a realizácia exteriéru reštaurácie - FOTO

21. Multifunkčné ihrisko ČAB (r.2019) – kompletná realizácia zelene a dopadových plôch - FOTO

20. Multifunkčné ihrisko Ľudovítová (r.2019) – výsadba parkových vzrastlých stromov

19. Parková zóna pri kaštieli, Nové Sady (r.2017-2021) – jarná údržba a náhradná výsadba zelene

18. GCM Nitra (r.2015) – terénne úpravy a vybudovanie ihriska so závlahovým systémom - FOTO

17. Parková zóna M.D., Nitra (r.2013;2014) – revitalizácia parkovej výsadby a inštalácia závlahového systému - FOTO

16. Cukráreň KATICA, Horné Saliby (r.2012) – kompletná realizácia exteriéru a zelene pri cukrárni - FOTO

15. Zdravotné stredisko Lužianky (r.2009;2021) – výsadba okrasnej zelene - FOTO

14. Marel Food Systems, Drážovce (r.2009) – celoročná údržba zatrávnených plôch a okrasnej zelene

13. KV PLAST, Malé Ripnany (r.2008) – výsadba živého plota a údržba zelene

12. SKŠ Nitra (r.2007) – náhradná výsadba zelene, okrasná výsadba

11. objekt PODKOVA, Nitra (r.2007) – náhradná výsadba zelene a zatrávnenie priľahlých plôch

10. GCM Nitra (r.2007) – výsadba okrasných drevín a zatrávnenie areálu - FOTO

9. EKS, Drážovce (r.2007) – kosenie ruderalneho porastu na ploche 1,5 ha

8. Obecné bytovky Čab (r.2007) – terénne úpravy, zemné práce a zatrávnenie prilahlých plôch na ploche 2000 m2 - FOTO

7. POLYVIA-S spol s.r.o. (r.2006) – zemné práce, výsadba okrasnej zelene a zatrávnenie areálu na ploche 1600 m2 - FOTO

6. Obecné bytovky Vráble (r.2006) – terénne úpravy, zemné práce a zatrávnenie prilahlých plôch

5. Športový areál ČAB (r.2005) – založenie ihriskového trávnika na ploche 4000 m2

4. BOURBON FABI SK s.r.o. (r.2005) – terénne úpravy a zatrávnenie areálu firmy na ploche 6400 m2 - FOTO

3. SPP a.s. Nitra, Levická ul. (r.2005) – celeročná kompletná údržba a upratovacie práce exteriéru firmy

2. METRO Nitra (r.2004) – rekonštrukcia a nová výsadba v parkovacej zóne obchodného domu

1. M.L.Z., Ivánka pri Nitre (r.2003) – výsadba okrasných drevín pred firmenou predajňou