R E F E R E N C I E :


    M.L.Z., Ivánka pri Nitre (r.2003) - výsadba okrasných drevín pred predajňou firmy

   METRO , Nitra (r.2004) - rekonštrukcia výsadby a nová výsadba na parkovacej zóne obchodného domu

   SPP a.s. - Nitra, Levická ul. (r. 2005) - kompletná záhradnícka údržba firemného pozemku
   - rozloha 3000 m2 vrátane upratovacích prác

   POLYVIA-S, spol. s r. o. Nitra (r. 2005) - založenie okrasnej výsadby a trávnika, vybudovanie jazierka

   BOURBON FABI SK, s.r.o., Čab (r. 2005) - terénne úpravy a založenie trávnika na ploche 6400 m2

   Obec Čab (r. 2005) - založenie viacúčelového športového trávnika na ploche 4000 m2

   Bytovka vo Vrábloch (r. 2006) - zemné práce a založenie trávnika na ploche 1100 m2

   FÚ Lužianky (r. 2006) - výsadba a zatrávnenie prezentačnej časti pozemku

   Firemný objekt vo Veľkých Ripňanoch (r. 2006) - výsadba okrasných drevín, rekonštrukcia jazierka

   POLYVIA-S, spol. s r.o. Nitra (r. 2006) - zemné práce, inštalácia závlahového systému a založenie
   trávnika na ploche 1600 m2

   Bytovky v Čabe (r.2007) - zemné práce a zatrávnenie plochy 2000 m2

   EKS s.r.o. (r.2007) - kosenie ruderálneho porastu na ploche 1,5 ha

   Firemný objekt vo Veľkých Ripňanoch (r.2007) - realizácia jazera a výsadby v okolí

   GCM v Nitre (r.2007) - okrasná výsadba a zatrávnenie areálu

   Podkova Nitra (r.2007) - náhradná výsadba zelene a zatrávnenie pozemku

   SKŠ v Nitre (r.2007) - náhradná výsadba zelene

   ZŠ sv. Gorazda (r.2007) - výsadba drevín pri školskej kaplnke

   ZŠ sv. Svorada a Beňadika (r.2007) - okrasná výsadba

   KV PLAST, Malé Ripňany (r. 2008) - údržba zelene

   MAREL FOOD SYSTEMS, PP DRÁŽOVCE (r. 2009) - údržba trávnika a zelene

   Zdravotné stredisko, Lužianky (r. 2009) - okrasná výsadba

   Cukráreň KATICA, Horné Saliby (r. 2012) - založenie trávnika a výsadba okrasných drevín

   Bytový komplex, NITRA (r. 2013) - terénne úpravy, výsadba zelene

   M.D. NITRA (r. 2013) - terénne úpravy, realizácia závlahy, trávnika a zelene

   Súkromná parková zóna, Nitra (r. 2014) revitalizácia parkovej zelene a inštalácia závlahového systému

   GCM v Nitre (r. 2015) - inštalácia závlahového systému, terénne úpravy, pokládka trávnika

   Park pri kaštieli, Nové sady (r. 2017-2019)- Jarná údržba a náhradná výsadba zelene

   Multifunkčné detské ihrisko, Ľudovítová (r. 2019)- výsadba parkových stromov

   Multifunkčné ihrisko, Čab (r.2019)- kompletná realizácia zelene a dopadových plôch

Úvod O firme Naše realizácie Kontakt Aktuálne Prvý krok