Parková zóna M.D., Nitra (r.2013;2014) – revitalizácia parkovej výsadby a inštalácia závlahového systému

firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma