Obecné bytovky Čab (r.2007) – terénne úpravy, zemné práce a zatrávnenie prilahlých plôch na ploche 2000 m2

firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma