PRÍPRAVA PRED REALIZÁCIOU A SPRACOVANIE GRAFICKÝCH NÁVRHOV

  Pokiaľ sa práve rozhodujete o vybudovaní novej záhrady alebo zásadnej rekonštrukcii Vašej záhrady, je najvyšší čas, aby ste nás kontaktovali... Keďže realizácia záhrady je svojím spôsobom tiež "stavba", je potrebná aj adekvátna príprava, ktorá si vyžaduje dostatočné časové obdobie.  Príprava pozostáva:

1. zameranie pozemku a oboznámenie sa predstavou zákazníka o jeho "novej" záhrade; 1. konzultácia so zákazníkom o možnom riešení záhrady - pozemku

2. zhotovenie prvotného grafického návrhu - pracovnej štúdie, s predbežným finančným rozpočtom realizácie

3. prezentácia prvotného grafického návrhu záhrady, pripomienky k návrhu zo strany zákazníka, navrhovaný postup prác, možné problémy, riešenia ...

4. zhotovenie konečného grafického návrhu záhrady - s prihliadnutím na pripomienky zákazníka a možné korekcie so záväznou cenovou ponukou za realizáciu

5. prezentácia konečného grafického návrhu a predloženie finančného rozpočtu realizácie

6. dohoda so zákazníkom, uzatvorenie zmluvy o realizácii

7. dokončenie stavebných prác zo strany zákazníka na dome a pozemku - fasáda, chodníky, oplotenie …, odvoz stavebného odpadu z plôch určených na realizáciu záhrady a zelene

8. prípravné práce na pozemku - plošná úprava pozemku, v prípade potreby dovoz a rozrobenie ornice, chemické odburinenie pozemku totálnym herbicídom + čas potrebný na prirodzené uľahnutie a dostatočné odburinenie pôdy

9. samotná realizácia záhrady - detailná úprava pôdy, inštalácia závlahového systému, výsadba okrasných drevín a zelene, založenie trávnika …

Včasná dohoda o realizácii záhrady alebo firemného pozemku Vám zaručí:

 - kvalitné spracovanie grafického návrhu
 - včasné zistenie možných problémov pri plánovanej realizácii a ich vyriešenie v dostatočnom predstihu
 - dostatočné časové obdobie na ukončenie stavebných prác
 - zaručený konkrétny termín realizácie, ktorý môže ovplyvniť iba nepriaznivé počasie


Úvod O firme Naše realizácie Kontakt Aktuálne Prvý krok